Loading
Yard.Doç.Dr.Levent TÜRK
Arayınız! +90 546 446 63 40 | drleventturk@gmail.com
İnmemiş Testis

Testisin inişi nasıl olur ?
Testis gebeliğin 7.ayına kadar bebekte karın boşluğu içinde bulunur. 7.aydan, 9.aya kadar kasık bölgesinde bulunan kanal içinden periton denilen zarla sarılmış olarak geçer ve skrotumdaki yerini alır. Bu iniş, testosteron hormonu etkisi ile olur. Eğer bu iniş tamamlanamaz ve testis iniş yolu üzerinde herhangi bir noktada kalırsa inmemiş testis ortaya çıkar.

İnmemiş testis tanısı nasıl konur ?
Tanı sadece muayene ile konur. Muayene ile skrotum içinde testis ele gelmiyorsa inmemiş testisten söz edilir. Testis, kasık kanalı içinde herhangi bir yerde olabileceği gibi halen karın içinde de olabilir.

İnmemiş testis hangi tarafta görülür ?
Her iki tarafta da görülebilir, ancak sağda daha sıktır (%60), solda %30 oranında görülür, iki taraflı inmemiş testis görülme oranı ise % 10‘dur.

Tanı için ek tetkik gerekli mi ?
İnmemiş testis tanısı alan hastada kanal içindeki testisin boyutunu değerlendirmek ya da karın içinde ise testisin varlığını ve yerini göstermek için Ultrasonografiden faydalanılır. . Ama muayenede ele gelen bir doku var ise ek ileri tetkiklere gerek duyulmaz.

İnmemiş testis tanısı ile karışan durumlar nelerdir ?
Testis, kramester adı verilen özel bir çizgili kasın kasılması ile bazı durumlarda normal yerinden yukarıda bulunabilir, retraktil testis adı verilen bu durumda testisler sürekli olarak kasıkta kanal içinde bulunmaz, zaman zaman skrotuma iner. Ne yazık ki gereksiz cerrahi müdahale ve ilaç tedavisine maruz kalan da bu grup hastalardır.

İnmemiş testis tanısı alan hasta nasıl takip ve tedavi edilir ?
Tanı konulduktan sonra 1 yaşın altındaki hastada 1 yaş dolana kadar inişin tamamlanması için beklenir. 1 yaşını doldurmuş hastada inmemiş testis tanısı konmuş ise testis cerrahi olarak indirilir.

İnmemiş testis ameliyat edilmez ise ne olur ?
Normal yerinde olmayan testis yüksek vücut ısısına maruz kalır, ayrıca normalden fazla kan akımı nedeniyle oluşan artıkların etkisi ile zamanla normal yapısını kaybeder, küçülür.

İnmemiş testis kısırlık yapar mı ?
Eğer her iki testis de karın içinde yerleşik ise ya da kasıkta ise; zamanla yüksek ısı, fazla kan akımı testis fonksiyonlarına zarar verir ve testisin yapısı bozulur, boyutu küçülür ve sperm üretimi olmaz, sonuçta kısırlık sorunu ortaya çıkar.

İnmemiş testis tedavisinde tek yol cerrahi girişim midir ?
1 yaşına kadar izlenmiş ancak skrotuma inmemiş testis varlığında tek tedavi yolu cerrahi girişimdir. İlaç tedavisi ile bu tür olgularda sonuç alınamaz.

İnmemiş testis ameliyatı için ne gibi bir ön hazırlık gerekir ?
İnmemiş testis ameliyatı genel anestezi altında yapılmaktadır, bu nedenle girişim öncesinde 6 saatlik bir açlık süresi gerekmektedir, başka bir ön hazırlığa gereksinim yoktur.

Nasıl bir ameliyat uygulanıyor ?
İnmemiş testis eğer inguinal kanalda ise kasık bölgesinden yapılan bir kesi ile kanal içindeki testise ulaşılır ve skrotumda yapılan diğer bir kesi ile hazırlanan yuvaya testis indirilir. Eğer testis karın içinde ise; bu durumda kasıktan karın içine açık cerrahi teknik ya da laparoskopik yani kapalı yöntemle ulaşılarak testis indirilir. Nadir de olsa geç dönemde başvuran hastalarda karın içindeki ya da inguinal kanal içindeki testis körelmiş, atrofiye uğramış olabilir, bu durumda aileye bilgi verilerek fonksiyonunu kaybetmiş testis çıkartılır.

Ameliyattan sonra hastanede kalış süresi nedir ?
Kasıktan yapılan ameliyatta hasta aynı gün evine gönderilir. Ancak karın içinde bulunan testise yönelik girişimlerde 1 gün hastanede izlem gerekebilir.

İnmemiş testis körelmiş ise çıkartmak gerekli mi ?
Fonksiyonsuz ve boyutu normalden küçük, yapısı bozuk testisin vücutta bırakılması halinde bu bozulmuş yapıdan kaynaklanan kötü huylu tümörler gelişebilir.

İnmemiş testis erkek bebek doğduğu sırada yapılacak genital muayene ile saptanabilecek bir sorundur. Bir yaşını doldurmuş çocukta konusunda deneyimli bir Uzman tarafından yapılacak cerrahi girişim ile geç kalınmadan tedavi edilmelidir.

"Bu Yazımızı da Okumalısınız"

Varikosel Nedir?

Varikosel erkek kısırlığının en önemli ve en sık görülen nedenidir. Erkek hastaların üçte birinde varikosel vardır. Tedavisinde çeşitli yöntemler ortaya konmuş ise de (laparoskopik,radyolojik yöntemler) halen açık cerrahi altın standart tedavi yöntemidir. Son yıllarda mikrocerrahi varikoselektomi yüksek başarı oranları ve düşük komplikasyon oranları ile ön plana çıkmaktadır.Mikrocerrahi varikoselektomi, deneyimli ve eğitimli ellerde başarılı olabilen bir tedavi yöntemidir.

Renk Değiştir